Üheks maitsvaks ja tervislikuks kaunviljaks on AEDHERNES.
Otsustasime Koolielu looduskuul külvata klassis  aedherne seemneid, et jälgida nende idanemast.

KATSE KIRJELDUS

18.jaanuaril panime plastkarpidesse mulla. Külvasime mulda 75 aedherneseemet , iga laps külvas 3 seemet.  Asetasime karbid aknalauale, karpide kõrvale panime toatermomeetri.Kastsime seemneid iga päev natuke ja jälgisime temperatuuri. Esimesed idud pistsid end mullast välja 5.päeval pärast külvi. Järgnevatel päevadel lisandus idusid veelgi. 10.päeval oli  aknalaual 66 rohelist sirguvat herneidu. Kasvamiseks olid head tingimused: palju valgust ning keskmine temperatuur 20,5  kraadi.
Kahe nädala möödudes s. o 1.veebruaril oli idanenud 73 seemet. Noorte taimede pikkuseks oli keskmiselt 10 cm. Paljudel taimedel olid tekkinud lisaks lehtedele ka köitraod.

Katse viisid läbi 25   3.a klassi õpilast. Neid juhendas õpetaja Liia Toomas, katset aitasid korraldada õpetajad Veera Olesk ja Juta Vaher.