pühapäev, 5. juuni 2016

PÄIKSELIST SUVE! SISUKAT KOOLIVAHEAEGA!


Õppekäik teemal: TEAN TULEST

2.juunil käisime Võrumaa päästeametis tuleohutusalasel õppekäigul. Meile tutvustati tulekahju tekkepõhjusi, tulekahju korral käitumist, suitsuandurit ja selle vajalikkust ning hädaabi numbri 112 kasutamist.