EESTI KEEL


TEEMA: KÄÄNDED

Sobitusharjutus 1
Sobitusharjutus 2
Missugusele küsimusele vastab sõna?

TEEMA: OMADUSSÕNAD. KIRJELDAMINE

Rühmita: Meeldivad ja ebameeldivad omadused

TEEMA:  ASESÕNAD

Harjutused:
Lünkharjutus
Pusle- asesõna ja tegusõna sobitamine
Pusle2 -asesõna ja tegusõna sobitamine

TEEMA: SÜNONÜÜMID

Harjutused
Lugemispala Zadig ehk Saatus  sõnavara


Tööleht: NUPUTA !

Kirjuta iga sõna taha samatähenduslik sõna.
Ülalt alla esitähtedest saad korraliku õpilase iseloomujooned.

1. ÄRPLEMA ……………………
2. ELURÕÕMUS INIMENE ……………………………
3. TUGEV TORM ……………………………
4. KIIRESTI JOOKSMA ……………………………
5. MÄGIRONIJA ……………………………
6. MASENDUS …………………………...

1. KITSI ……………………………
2. VIRK ……………………………
3. ILUTULESTIK …………………………..

1. NINA ( KOERAL) …………………………..
2. VILUNUD ………………………….
3. MASININIMENE ………………………….
4. ARVUTAMINE ………………………….
5. ALLA ANDMA ………………………….
6. KÕIGEGA NÕUS OLEV ………………………….
7. PUUDEGA INIMENE ………………………….
8. VILJAKORISTUSMASIN ………………………….

  • Tõmba joon alla nende sõnade esitähtedele milles oli viga.
Saad kokku ühe lause. Lisaks on veel 5 kirjavahemärgi viga.

Kas olede juba väsinud. Kui ma veel koolis käisin siis käisin ekskursioonil
Peterburis.  Liikuge kõigepealt Ida suunas ja siis läände. Nägime muuseumis
tinosauruseid ja viigingite laevu. Kes hunti kardab, see metsa ärku mingu!
Miks sa üldse ei kasuta gloopust. Sain kingituseks uue alpumi. Lapse pead
ehtisid suured tuttid. Noored olid ubsakad ja ülbed kuid banani koored
viskasid nad siiski prügikasti. Leitsin põrandalt inedu pildi.

Kokku sain:………………………………………………………………..

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar